Aborcja – definicja

Aborcja

Aborcja – co to jest?

Definicja aborcji, inaczej przerwania ciąży, jest ściśle określona przez prawo i dotyczy bardzo ważnej i często kontrowersyjnej kwestii. Zgodnie z prawem, aborcja może być przeprowadzona tylko w określonych, ściśle zdefiniowanych sytuacjach.

Aborcja, zwana również przerwaniem ciąży, może być przeprowadzona jedynie przez lekarza, w sytuacjach, gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W przypadkach określonych w punkcie 2, przerwanie ciąży jest dopuszczalne do momentu, gdy płód osiągnie zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej; w sytuacji opisanej w punkcie 3, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni. Definicja ta jest zgodna z Art. 4 a ustawy z dnia 7.01.1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Synonimy: przerwanie ciąży

Uproszczony opis

Aborcja to medyczne zakończenie ciąży. Prawo pozwala na to tylko w pewnych sytuacjach – na przykład, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy są powody do przypuszczenia, że dziecko może mieć poważne wady lub choroby, lub gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa. W niektórych przypadkach, aborcja jest dozwolona tylko do pewnego momentu w ciąży.

Adresaci: kobieta ciężarna, lekarz, osoba fizyczna

Wersje językowe

  • Aborcja po angielsku: Abortion (en)
  • Aborcja po hiszpańsku: Aborto (es)
  • Aborcja po francusku: Avortement (fr)
  • Aborcja po niemiecku: Abtreibung (de)
  • Aborcja po włosku: Aborto (it)

Przydatne linki

Zobacz również