Adhezyjne postępowanie – definicja

Adhezyjne postępowanie

Adhezyjne postępowanie – co to jest?

Prawo cywilne i karne często się przenikają, a jednym z obszarów, gdzie te dwa działy prawa się spotykają, jest adhezyjne postępowanie. Jest to specyficzny rodzaj postępowania, który umożliwia pokrzywdzonemu dochodzenie roszczeń majątkowych w ramach postępowania karnego.

Adhezyjne postępowanie, inaczej nazywane powództwem cywilnym w sprawie karnej, to możliwość, którą ma pokrzywdzony do wytoczenia przeciwko oskarżonemu powództwa cywilnego w celu dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa, aż do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. (Art. 62 kpk)

Synonimy: powództwo cywilne w sprawie karnej

Uproszczony opis

Innymi słowy, jeśli ktoś Cię skrzywdził i jest za to sądzony, możesz w ramach tego samego procesu sądowego domagać się od niego odszkodowania za szkodę, którą Ci wyrządził.

Adresaci: osoba fizyczna, przedsiębiorca

Wersje językowe

  • Adhezyjne postępowanie po angielsku: Adhesive procedure (en)
  • Adhezyjne postępowanie po niemiecku: Adhäsives Verfahren (de)
  • Adhezyjne postępowanie po francusku: Procédure adhésive (fr)

Zobacz również