Adhezyjne postępowanie – definicja

Adhezyjne postępowanie

Adhezyjne postępowanie – co to jest?

Prawo cywilne i karne często się przenikają, a jednym z obszarów, w którym jest to szczególnie widoczne, jest adhezyjne postępowanie. Jest to specyficzny rodzaj postępowania, który umożliwia pokrzywdzonemu dochodzenie roszczeń majątkowych w ramach postępowania karnego.

Adhezyjne postępowanie, znane również jako powództwo cywilne w sprawie karnej, to możliwość, którą ma pokrzywdzony do wytoczenia przeciwko oskarżonemu powództwa cywilnego w celu dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa, aż do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. (Art. 62 kpk)

Synonimy: powództwo cywilne w sprawie karnej

Uproszczony opis

Adhezyjne postępowanie to takie, w którym osoba, która została pokrzywdzona przez przestępstwo, może złożyć pozew cywilny przeciwko osobie oskarżonej o to przestępstwo. Pozew ten musi dotyczyć roszczeń majątkowych, które wynikają bezpośrednio z przestępstwa. Można to zrobić aż do momentu, kiedy rozpoczyna się główna rozprawa sądowa.

Adresaci: osoba fizyczna, prawnik, sędzia, prokurator, oskarżony, pokrzywdzony

Wersje językowe

  • Adhezyjne postępowanie po angielsku: Adhesive proceedings (en)
  • Adhezyjne postępowanie po niemiecku: Adhäsionsverfahren (de)
  • Adhezyjne postępowanie po francusku: Procédure adhésive (fr)

Zobacz również