Administracyjne organy naczelne – definicja

Administracyjne organy naczelne

Administracyjne organy naczelne – co to jest?

Definicja administracyjnych organ贸w naczelnych, cz臋sto okre艣lanych jako organy odwo艂awcze, jest kluczowa dla zrozumienia struktury i funkcjonowania administracji publicznej. Ta definicja jest szczeg贸lnie istotna w kontek艣cie kodeksu post臋powania administracyjnego, kt贸ry reguluje zasady post臋powania organ贸w administracji publicznej.

Administracyjne organy naczelne, znane r贸wnie偶 jako organy odwo艂awcze, s膮 zdefiniowane w kodeksie post臋powania administracyjnego. W odniesieniu do organ贸w administracji rz膮dowej, organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego (z wyj膮tkiem samorz膮dowych kolegi贸w odwo艂awczych) oraz organ贸w pa艅stwowych i samorz膮dowych jednostek organizacyjnych, organami naczelnymi s膮 Prezes Rady Ministr贸w lub w艂a艣ciwi ministrowie. W odniesieniu do organ贸w pa艅stwowych innych ni偶 okre艣lone w pkt 1, organami naczelnymi s膮 odpowiednie organy o og贸lnokrajowym zasi臋gu dzia艂ania. W odniesieniu do organ贸w organizacji spo艂ecznych, organami naczelnymi s膮 naczelne organy tych organizacji, a w razie braku takiego organu 鈥 Prezes Rady Ministr贸w lub w艂a艣ciwi ministrowie sprawuj膮cy zwierzchni nadz贸r nad ich dzia艂alno艣ci膮.

Synonimy: oragany odwo艂awcze

Uproszczony opis

W skr贸cie, administracyjne organy naczelne to najwy偶sze organy w strukturze administracji publicznej. W zale偶no艣ci od typu organizacji, mog膮 to by膰 r贸偶ne organy, na przyk艂ad Prezes Rady Ministr贸w, ministrowie lub organy o og贸lnokrajowym zasi臋gu dzia艂ania.

Adresaci: przedsi臋biorca, osoba fizyczna, pracownik administracji publicznej

Wersje j臋zykowe

  • Administracyjne organy naczelne po angielsku: Supreme administrative bodies (en)
  • Administracyjne organy naczelne po niemiecku: Oberste Verwaltungsbeh枚rden (de)
  • Administracyjne organy naczelne po francusku: Organes administratifs supr锚mes (fr)

Przydatne linki

Zobacz r贸wnie偶