Administracyjne organy naczelne – definicja

Administracyjne organy naczelne

Administracyjne organy naczelne – co to jest?

Prawo administracyjne jest obszarem prawa, kt贸ry reguluje dzia艂ania organ贸w administracji publicznej. W艣r贸d tych organ贸w, istotn膮 rol臋 odgrywaj膮 organami naczelnymi, kt贸re s膮 zdefiniowane w kodeksie post臋powania administracyjnego. Ta definicja jest kluczowa dla zrozumienia struktury i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

Organami naczelnymi, zgodnie z kodeksem post臋powania administracyjnego, s膮:
1. W odniesieniu do organ贸w administracji rz膮dowej, organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego (z wyj膮tkiem samorz膮dowych kolegi贸w odwo艂awczych), oraz organ贸w pa艅stwowych i samorz膮dowych jednostek organizacyjnych 鈥 Prezes Rady Ministr贸w lub w艂a艣ciwi ministrowie,
2. W odniesieniu do organ贸w pa艅stwowych innych ni偶 okre艣lone w pkt 1 鈥 odpowiednie organy o og贸lnokrajowym zasi臋gu dzia艂ania,
3. W odniesieniu do organ贸w organizacji spo艂ecznych 鈥 naczelne organy tych organizacji, a w razie braku takiego organu 鈥 Prezes Rady Ministr贸w lub w艂a艣ciwi ministrowie sprawuj膮cy zwierzchni nadz贸r nad ich dzia艂alno艣ci膮.

Synonimy: oragany odwo艂awcze

Uproszczony opis

W skr贸cie, organami naczelnymi s膮 najwa偶niejsze organy w strukturze administracji publicznej. W zale偶no艣ci od rodzaju organu, mog膮 to by膰 na przyk艂ad Prezes Rady Ministr贸w, ministrowie, lub organy o og贸lnokrajowym zasi臋gu dzia艂ania. W przypadku organizacji spo艂ecznych, organami naczelnymi s膮 najwy偶sze organy tych organizacji.

Adresaci: przedsi臋biorca, osoba fizyczna, pracownik administracji publicznej, prawnik

Wersje j臋zykowe

  • Administracyjne organy naczelne po angielsku: Supreme administrative bodies (en)
  • Administracyjne organy naczelne po niemiecku: Oberste Verwaltungsbeh枚rden (de)
  • Administracyjne organy naczelne po francusku: Organes administratifs supr锚mes (fr)

Przydatne linki

Zobacz r贸wnie偶