Akcja – definicja

Akcja

Akcja – co to jest?

Definicja akcji jest kluczowa dla zrozumienia struktury i funkcjonowania spółek akcyjnych. Akcje są jednym z podstawowych instrumentów finansowych, które umożliwiają inwestowanie w spółki i partycypowanie w ich zyskach. Definicja ta dotyczy zarówno aspektów prawnych, jak i finansowych związanych z posiadaniem akcji.

Akcja to papier wartościowy, który reprezentuje prawa majątkowe i niemajątkowe wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Jest to część kapitału akcyjnego, która wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami. Dokument akcji musi zawierać określone informacje, takie jak nazwa i adres spółki, numer rejestru sądowego, wartość nominalną akcji, rodzaj akcji i szczególne uprawnienia z nią związane. Dokument musi być opatrzony pieczęcią spółki i podpisem zarządu. Naruszenie tych wymagań może skutkować nieważnością dokumentu akcji.

Synonimy: papier wartościowy

Uproszczony opis

Akcja to rodzaj ‘udziału’ w spółce. Jeśli kupisz akcje, stajesz się jednym z właścicieli firmy. Dokument akcji to dowód, że posiadasz tę część firmy. Musi on zawierać wszystkie ważne informacje o firmie i twoich prawach jako akcjonariusza.

Adresaci: przedsiębiorca, inwestor, broker, konsultant finansowy

Wersje językowe

  • Akcja po angielsku: Share (en)
  • Akcja po niemiecku: Aktion (de)
  • Akcja po włosku: Azione (it)
  • Akcja po francusku: Action (fr)

Przydatne linki

Zobacz również