Aval

Aval

Aval

Prawo wekslowe, jako specyficzna gałąź prawa handlowego, wprowadza wiele terminów i definicji, które mogą być niezrozumiałe dla osób niezwiązanych z tym obszarem. Jednym z takich terminów jest aval, inaczej nazywany poręczeniem wekslowym.

Aval, zwany również poręczeniem wekslowym, to forma zabezpieczenia zapłaty weksla, która może dotyczyć całości sumy wekslowej lub jej części. Poręczenie może udzielić osoba trzecia lub nawet osoba, która podpisała weksel. Poręczenie jest oznaczane wyrażeniem ‘poręczam’ lub innym równoznacznym zwrotem, a podpisuje je poręczyciel. Poręczenie powinno wskazywać, za kogo zostało udzielone. W przypadku braku takiej wskazówki, przyjmuje się, że poręczenie zostało udzielone za wystawcę. Poręczyciel wekslowy odpowiada na takich samych zasadach, jak osoba, za którą poręczył.

Synonimy: poręczenie,

Uproszczony opis

Aval to po prostu gwarancja zapłaty weksla. Jeśli ktoś wydał weksel, ale nie jest pewien, czy będzie mógł go spłacić, może poprosić kogoś innego (poręczyciela), aby zobowiązał się do zapłaty, jeśli on sam nie będzie mógł tego zrobić. Poręczyciel podpisuje weksel, pokazując, że bierze na siebie odpowiedzialność za zapłatę.

Adresaci: przedsiębiorca, osoba fizyczna

Wersje językowe

  • Aval po angielsku: Aval (en)
  • Aval po niemiecku: Aval (de)
  • Aval po francusku: Aval (fr)

Przydatne linki