Grunty zdegradowane – definicja

Grunty zdegradowane

Grunty zdegradowane – co to jest?

Prawo ochrony gruntów rolnych i leśnych jest obszarem prawa, który dotyczy ochrony i zarządzania gruntami rolnymi i leśnymi. W tym kontekście, pojawia się termin grunty zdegradowane, który jest kluczowy dla zrozumienia, jakie działania mogą prowadzić do degradacji gruntów i jakie są konsekwencje takiej degradacji.

Definicja: Grunty zdegradowane to grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa uległa zmniejszeniu, w szczególności na skutek pogorszenia warunków przyrodniczych, zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także nieodpowiedniej działalności rolniczej – zgodnie z art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Synonimy: grunt

Grunty zdegradowane – uproszczony opis

Mówiąc prościej, grunty które straciły na swojej wartości, bo np. pogorszyły się warunki naturalne, albo ktoś prowadził na nich działalność przemysłową lub rolniczą, ale niezgodnie z zasadami.

Adresaci: rolnik, przedsiębiorca, osoba fizyczna

W innych językach

  • Grunty zdegradowane po angielsku: Degraded lands (en)
  • Grunty zdegradowane po francusku: Terres dégradées (fr)
  • Grunty zdegradowane po niemiecku: Degradierter Boden (de)

Przydatne linki

Zobacz również

Słownik prawniczy