Kontrola celna

Kontrola celna

Kontrola celna

Definicja kontroli celnej odnosi się do specyficznych czynności wykonywanych przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego. Te czynności obejmują różne aspekty, takie jak weryfikacja towarów, kontrola dokumentów, księgowości i środków transportu, a także prowadzenie dochodzeń w postępowaniu administracyjnym.

Kontrola celna to wykonywanie specjalnych czynności przez organy celne, takich jak: weryfikacja towarów, kontrola posiadania i autentyczności dokumentów, kontrola księgowości i innych dokumentów przedsiębiorstw, kontrola środków transportu, kontrola bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby, prowadzenie dochodzeń w postępowaniu administracyjnym i innych podobnych czynności, mających na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawa celnego i, w razie potrzeby, innych przepisów mających zastosowanie w odniesieniu do towarów znajdujących się pod dozorem celnym.

Synonimy: weryfikacja

Uproszczony opis

Kontrola celna to po prostu sposób, w jaki organy celne sprawdzają, czy wszystko jest w porządku z towarami i dokumentami, które przekraczają granicę. Sprawdzają, czy towary są legalne, czy dokumenty są prawdziwe, czy firmy prowadzą poprawną księgowość itp. Robią to, aby upewnić się, że wszyscy przestrzegają przepisów celnego.

Adresaci: przedsiębiorca, osoba fizyczna

Wersje językowe

  • Kontrola celna po angielsku: Customs control (en)
  • Kontrola celna po francusku: Contrôle douanier (fr)
  • Kontrola celna po niemiecku: Zollkontrolle (de)

Przydatne linki