Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane

Prawo finansowe to obszar prawa, który obejmuje wiele różnych rodzajów inwestycji. Jednym z nich są lokata strukturyzowane, które różnią się od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Ta definicja wyjaśnia, czym są lokaty strukturyzowane i jak działają.

Lokaty strukturyzowane to specyficzny rodzaj inwestycji, który charakteryzuje się ochroną kapitału. Stopy zwrotu z tych lokat są porównywalne do tych osiąganych przez fundusze akcyjne. Lokaty strukturyzowane inwestują w opcje, co oznacza, że ryzyko inwestycyjne jest ograniczone do kosztu zakupu danej opcji. Możliwość zarobku nie jest ograniczona tylko do wzrostów, jak ma to miejsce w przypadku funduszy inwestujących w akcje, ale również na spadkach, zmianach trendów rynkowych itp.

Synonimy: lokata, inwestycja

Uproszczony opis

Lokata strukturyzowana to rodzaj inwestycji, gdzie twoje pieniądze są chronione (nie tracisz ich, nawet jeśli inwestycja nie idzie dobrze). Możesz zarobić tyle samo, co na inwestowaniu w akcje, ale ryzyko jest mniejsze, ponieważ inwestujesz tylko tyle, ile kosztuje opcja. Możesz zarobić pieniądze, niezależnie od tego, czy wartość akcji rośnie czy spada.

Adresaci: przedsiębiorca, inwestor, osoba fizyczna

Wersje językowe

  • Lokaty strukturyzowane po angielsku: Structured deposits (en)
  • Lokaty strukturyzowane po hiszpańsku: Depósitos estructurados (es)
  • Lokaty strukturyzowane po niemiecku: Strukturierte Einlagen (de)