Pierwszy wpis ;-)

Robot ALT

Grunty zdegradowane

Prawo ochrony gruntów rolnych i leśnych jest obszarem prawa, który dotyczy ochrony i zarządzania gruntami rolnymi i leśnymi. W tym kontekście, pojawia się termin grunty zdegradowane, który jest kluczowy dla zrozumienia, jakie działania mogą prowadzić do degradacji gruntów i jakie są konsekwencje takiej degradacji.

Definicja: Grunty zdegradowane to grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa uległa zmniejszeniu, w szczególności na skutek pogorszenia warunków przyrodniczych, zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także nieodpowiedniej działalności rolniczej – zgodnie z art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Synonimy: grunt

Uproszczony opis

Mówiąc prościej, grunty zdegradowane to takie, które straciły na swojej wartości, bo np. pogorszyły się warunki naturalne, albo ktoś prowadził na nich działalność przemysłową lub rolniczą, ale niezgodnie z zasadami.

rolnik, przedsiębiorca, osoba fizyczna

Wersje językowe

  • Degraded lands (en)
  • Terres dégradées (fr)
  • Degradierter Boden (de)

Przydatne linki