Weksel in blanco

Weksel in blanco

Weksel in blanco

Definicja weksel in blanco, znana również jako weksel niezupełny, odnosi się do specyficznej formy weksla, która jest często stosowana w praktyce gospodarczej. Ta definicja jest związana z obszarem prawa wekslowego, które reguluje kwestie związane z wekslami jako formą zabezpieczenia zobowiązań finansowych.

Weksel in blanco to weksel, który w momencie wystawienia nie posiada wszystkich wymaganych przez Prawo wekslowe elementów, które muszą być zawarte w dokumencie, aby mógł on zostać uznany za weksel. Uzupełnienie takiego weksla odbywa się na podstawie wcześniej zawartego porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej). Po uzupełnieniu, weksel in blanco posiada wszystkie cechy weksla trasowanego lub własnego.

Synonimy: weksel niezupełny 

Uproszczony opis

W praktyce, weksel in blanco to rodzaj weksla, który nie jest w pełni wypełniony w momencie, kiedy jest wystawiany. Brakujące informacje są dodawane później, na podstawie umowy między stronami. Po uzupełnieniu, taki weksel działa jak normalny weksel.

Adresaci: przedsiębiorca, osoba prowadząca działalność gospodarczą, bankier, księgowy

Wersje językowe

  • Weksel in blanco po angielsku: Blank bill of exchange (en)
  • Weksel in blanco po francusku: Traite en blanc (fr)
  • Weksel in blanco po niemiecku: Blankowechsel (de)

Przydatne linki