Weksel trasowany

Weksel trasowany

Weksel trasowany

Definicja weksla trasowanego odnosi się do specyficznej formy dokumentu, który jest uznawany za papier wartościowy. Jest to obszar prawa, który jest szczególnie istotny dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zwłaszcza w kontekście transakcji finansowych.

Weksel trasowany to dokument pisemny, który musi zawierać określone elementy zgodnie z prawem. Aby dokument mógł być uznany za weksel trasowany, musi zawierać: nazwę ‘weksel’ w tekście dokumentu, w języku, w jakim został wystawiony; bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej; nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata); termin i miejsce płatności; nazwisko osoby, na rzecz której lub na zlecenie której zapłata ma być dokonana; datę i miejsce wystawienia wekslu; podpis wystawcy wekslu.

Synonimy: papier wartościowy, weksel własny, weksel in blanco, weksel trasowany

Uproszczony opis

Weksel trasowany to rodzaj dokumentu, który jest jak czek. Kiedy go wystawiasz, to jakbyś dawał komuś pisemne zobowiązanie, że zapłacisz określoną sumę pieniędzy. Musi on zawierać wszystkie informacje wymienione w definicji, w przeciwnym razie nie będzie ważny.

Adresaci: przedsiębiorca, osoba prowadząca działalność gospodarczą

Wersje językowe

  • Weksel trasowany po angielsku: Bill of exchange (en)
  • Weksel trasowany po francusku: Traite (fr)
  • Weksel trasowany po włosku: Tratte (it)

Przydatne linki