Weksel własny – definicja

Weksel własny

Weksel własny – co to jest?

Definicja weksla własnego odnosi się do specyficznej formy dokumentu, który jest regulowany przez prawo. Jest to dokument pisemny, który musi spełniać określone kryteria, aby mógł być uznany za weksel własny. Ta definicja jest związana z obszarem prawa wekslowego.

Weksel własny to dokument pisemny, który musi zawierać następujące elementy, aby mógł być uznany za weksel własny: nazwę ‘weksel’ umieszczoną w tekście dokumentu, w języku, w jakim został wystawiony; bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej; oznaczenie terminu i miejsca płatności; nazwisko osoby, na rzecz której lub na zlecenie której zapłata ma być dokonana; oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; podpis wystawcy wekslu. – zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 28.04.1936 r. Prawo wekslowe

Synonimy: Weksel, weksel trasowany, weksel in blanco

Uproszczony opis

Weksel własny to rodzaj dokumentu, który jest jak czek. To jest pisemna obietnica, że osoba, która go wystawiła, zapłaci określoną sumę pieniędzy osobie, której nazwisko jest na wekslu, w określonym miejscu i czasie.

Adresaci: przedsiębiorca, osoba fizyczna

Wersje językowe

  • Weksel własny po angielsku: Promissory note (en)
  • Weksel własny po francusku: Promesse de billet (fr)
  • Weksel własny po niemiecku: Eigener Wechsel (de)

Przydatne linki

Zobacz również