Zstępni (zstępny) definicja

Zstępni (zstępny) definicja

Zstępni (zstępny) definicja

Prawo rodzinne i opiekuńcze to obszar prawa, który reguluje relacje między członkami rodziny. W tym kontekście, pojawia się termin zstępni, który jest kluczowy dla zrozumienia struktury pokrewieństwa i dziedziczenia. Definicja tego terminu jest następująca:

Zstępni – to krewni pochodzący od danej osoby, nazywani również krewnymi w linii prostej. Do zstępnych zaliczają się dzieci, wnuki, prawnuki itd. Stopnie pokrewieństwa określa się na podstawie ilości urodzeń – dziecko to I stopień, wnuk to II stopień, a prawnuk to III stopień pokrewieństwa.

Synonimy: rodzina

Uproszczony opis

Zstępni to po prostu dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej danej osoby. Stopień pokrewieństwa oznacza, jak ‘daleko’ jesteś od tej osoby – jeśli jesteś jej dzieckiem, jesteś w pierwszym stopniu pokrewieństwa, jeśli jesteś wnukiem – w drugim, a jeśli prawnukiem – w trzecim.

Adresaci: osoba fizyczna, prawnik, notariusz, sędzia, przedsiębiorca

Wersje językowe

  • Zstępni (zstępny) definicja po angielsku: Descendants (en)
  • Zstępni (zstępny) definicja po francusku: Descendants (fr)
  • Zstępni (zstępny) definicja po niemiecku: Nachkommen (de)