Akcja – definicja

Akcja - co to jest?Definicja akcji jest kluczowa dla zrozumienia struktury i funkcjonowania spółek akcyjnych. Akcje są jednym z podstawowych instrumentów finansowych, które umożliwiają inwestowanie w spółki i partycypowanie w ich zyskach. Definicja ta dotyczy zarówno aspektów prawnych, jak i finansowych związanych z posiadaniem akcji. (more…)