Agent rozliczeniowy – definicja

Agent rozliczeniowy - co to jest?W obszarze prawa bankowego i finansowego, pojęcie Agenta Rozliczeniowego odnosi się do instytucji, która pełni kluczową rolę w procesie przeprowadzania transakcji kartą płatniczą. Ta definicja jest szczególnie istotna dla osób korzystających z kart płatniczych, jak również dla instytucji finansowych, które te karty emitują. (more…)